Curriculum

Wytske de Wit heeft de EigenWijzeWeg in 2008 opgericht. Dit vanuit de wens om naast het werken in loondienst, haar kennis en kunde verder te ontwikkelen en in te zetten in een meer vrije vorm. Juist die combinatie maakt dat zij in staat is om te denken en handelen vanuit een organisatie, maar ook om de kennis vanuit het zelfstandig ondernemerschap weer in te brengen in de organisatie. Zo ontstaat er – naar haar mening- de ultieme kennis en kunde uitwisseling tussen mens en organisatie.

Het werken met mensen, hun wensen en de behoefte om te doen wat juist is voor zichzelf en daarmee voor hun omgeving is iets wat haar al lange tijd inspireert. Om die reden zit zij zelf ook niet stil. Naast het werken in loondienst en het werken als zelfstandig ondernemer volgt zij met grote regelmaat cursussen en scholing op diverse gebieden.

Aikido is een essentieel onderdeel van haar leven. Zij beoefent dit meer dan 20 jaar en verzorgt reeds 19 jaar lessen aan jeugd en volwassenen.

Reizen doet zij graag. Haar meest recente onderneming is dat zij met haar twee kinderen voor bijna een half jaar naar Ierland is vertrokken om daar te leven en te ontdekken.

Het werken met dieren en dan met name honden is eveneens een rode draad in haar leven. Nu dan tijdelijk zelf geen honden, maar gelukkig dient zich regelmatig een oppashond aan.

Last but not least is het werken met kinderen ook iets wat haar motiveert en inspireert. Vooral sport, spel, toneel, muziek en andere vormen van creativiteit met kinderen maakt zij zich hard voor, al dan niet binnen schoolverband.

Daar zit dan ook al de least in: sport, spel, toneel, muziek, theater en andere culturele en creatieve activiteiten zouden naar haar mening veel meer gestimuleerd en gedaan mogen worden in de hedendaagse tijd. Door de eeuwen heen heeft de mens dat immer gedaan voor het hebben van lol, humor en ontspanning……… laten we dat niet wegstoppen in een zogenaamd druk bestaan, want zonder lol is het echt niet gedaan!

Voor meer gedetaileerde info kunt u mijn Linkedin bekijken